Céljaink

Szövetségünk célja a közösségi szellem erősítése, a környezet és a természet megismerése, megszeretése, a károk felismerése és a helyreállítás lehetőség szerinti segítése a természetes állapot megőrzése érdekében, illetve ahol szükséges. Összességében elmondható, hogy Szövetségünk szeretné elősegíteni az emberek szabad levegőn, természetben történő időtöltésének növelését, hiszen a mozgás, a friss levegő és a nyugalom elengedhetetlen feltétele az egészséges életmódnak.

A természeti környezet a társadalom létezésének szükségszerű feltétele, az ember alapvető felelőssége, hogy vigyázzon rá.

Minél szélesebb körben szeretnénk megismertetni érdeklődőinket a tervszerű vadgazdálkodással, mely környezetünk, illetve a természet védelmét is jelenti (óvjuk a vadat, illetve annak természetes élőhelyét).

lépj velünk kapcsolatba

Témáink

Ember és természet

Elválaszthatatlanok vagyunk. Őrizzük és felelősen gondoskodjunk a Földről! Az ember és természeti környezet közti közös harmónia az elmúlt évtizedekben egyre inkább megszakadt, ennek kiváltó okai között szerepel az elidegenedés, a technicitás kizárólagossá válása. A természettől való elszakadásban az infokommunikációs eszközök megjelenése is közre játszott. Az emberek kezdik felismerni, hogy milyen fontos az ember és a természet harmóniája, egyre inkább keresik és értékelik a természet közelségét, mely napjaink társadalmi szükségletévé vált.

Vadászat szerepe

A tervszerű vadgazdálkodással, mely környezetünk, illetve a természet védelmét is jelenti óvjuk a vadat, illetve annak természetes élőhelyét.

Egyensúly fenntartása

Az ökoszisztéma kiegyensúlyozott lehet, ha az élő szervezetek, mint a növény, az emberek és az állatok harmóniában vannak. Az embereknek kulcsfontosságú szerep jut ennek fenntartásában, mivel az egyensúly függ a tevékenységünktől.

Programok

2022

 

Programjaink keretében szeretnénk az érdeklődőket, illetve a rendezvényeinken résztvevőket összehozni a természettel, kultúrával, vadászattal, hiszen a természeti környezet a társadalom létezésének szükségszerű feltétele. Az érdeklődők meghallgathatják előadóink előadását, részt vehetnek szervezett kirándulásokon. Megismerkedhetnek a tervszerű vadgazdálkodással, mely környezetünk, illetve a természet védelmét is jelenti, hogyan óvjuk a vadat, illetve annak természetes élőhelyét.

 

lépj velünk kapcsolatba

Korábban megvalósult programok

A szent lászló ifjúsági szövetség első 20 éve

A Szent László Ifjúsági Szövetség 1997-ben kezdte meg működését, melynek célja volt többek között a magyar ifjúság testi, lelki, erkölcsi és értelmi fejlődésének előmozdítása, a közösségi szellem erősítése, a környezet és a természet megismerése, megszeretése. Szövetségünk a Magyar Önkéntes Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) ifjúsági tagszervezete. Vállaltuk a 14-18 éves korosztály katonai pályaorientációs előképzését, mely keretében 2003-ban három tagunk felvételt nyert a ZMNE Szent László Század soraiba. Programjaink keretében külön hangsúlyt fektettünk a kulturált viselkedés nevelésére, idősek tiszteletére, a szülőkhöz való ragaszkodáshoz és a hazához való hűséghez. A pályaorientációs táboraink keretében a résztvevők megismerhették a katonai hivatással járó elvárásokat, szabályokat és feladatokat. 2005-ig összesen 13 táborban, 192 nap, 322 főt oktattunk, képeztünk és táboroztattunk, emellett sportversenyek, nemzetközi versenyek, ünnepségek megszervezésében is tevékenykedtünk.

Kapcsolat

8195 Pákozd
Akácfa utca 50.

Németh Attila
+36 30 9299 782

szentlaszlo@szlisz.hu